Birçok tanımda “gerçekten uzak olan” şeklinde vurgulanan sanallığın tanımının, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla değişmekte olduğunu görüyoruz. “Gerçek” ve “Sanal” tanımlarının yeniden şekillendiği günümüzde, sosyal medya aracılığıyla internet üzerinden hükümetlerin devrildiğine, devrimler yapıldığına şahit olmaktayız. Bu da gerçeğin mi yoksa sanalın mı daha etkili/gerçek olduğu sorusunu akla getiriyor.

Şüphesiz ki insan yaşamını birçok alanda kolaylaştıran sanal ortam, bazı kesimlerce, insanları yozlaştıran, asosyalliğe iten ve yüzyüze iletişim yeteneğini yok eden tehlikeli bir olgu olarak görmektedir. Sanal ortamın ne kadar faydalı ya da ne kadar zararlı olduğu ise bireyden bireye değişir. Nasıl ki yüksek teknoloji hem tıp alanında hem de silah sanayiinde kullanılabiliyorsa, sanal ortamın da faydası ya da zararı tamamen kullanım amacıyla doğru orantılıdır.